Yrittäjän henkilöbrändin rakentuminen sosiaalisessa mediassa ja henkilöbrändin vaikutukset yrityksen menestykseen

Yrittäjän henkilöbrändi

Henkilöbrändi on aihe, joka tuntuu olevan nyt kaikkien huulilla. Tein eräällä digitaalisen viestinnän kurssillani syksyllä pohdiskelevan artikkelin sekä some-kampanjan aiheesta. Samalla eksyin lukemaan pari opparia, Katleena Kortesuon kirjan sekä lukuisia artikkeleita henkilöbrändäyksen ympäriltä. Koska olen itse myös yrittäjä, aihe kolahti minulle henkilökohtaisesti. Vaikka keskustelu henkilöbrändäyksestä liikkuu vahvasti yrittäjien ja yrittäjyyden ympärillä (muiden oman alansa asiantuntijoiden ja päättäjien ohella), selkeää tutkimustietoa siitä, miten aktiivinen brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa vaikuttaa yrityksen menestykseen ja myyntiin pidemmällä aikavälillä, en ole löytänyt. Päätinpä siis tarttua härkää sarvista ja alkaa tutkimaan asiaa itse digitaalisen viestinnän opinnäytetyön muodossa.

Henkilöbrändäys juontaa juurensa Tom Petersin (1997) artikkeliin The Brand Called You. Petersin mukaan jokainen on oman elämänsä toimitusjohtaja, ja näin ollen vastuussa itsensä brändäämisestä. Henkilöbrändäyksen avulla pätevä ihminen erottuu muista yhtä pätevistä alan toimijoista. Kuinka saada taitavien, mutta tuntemattomien asiantuntijoiden ääni kuuluviin? Brändinä olo vaatii toki substanssiosaamista, mutta lisäksi se vaatii ymmärrystä siitä, miten brändi syntyy. Brändiksi ei toisaalta niin vain ryhdytä, sillä vain kohderyhmä voi määritellä kuka on brändi. Sen sijaan voi itse toimia tavoin, joka edistää brändin syntyä ja toisaalta myös tukee brändin muodostumista oikeaan suuntaan. Kun haluat päästä oman alasi huipulle, sinulla pitää olla sekä substanssiosaamista että brändiosaamista. Pelkällä substanssiosaamisella pääsee vain keskitason asiantuntijaksi. (Kortesuo 2011) Yrittäjän henkilöbrändiä ajatellessa keskeisenä motivaationa sen rakentamiselle tulee nähdä tietysti myös taloudellinen hyöty.

Tänä päivänä sosiaalinen media on avainasemassa yrittäjän henkilöbrändin rakentumisessa. Sosiaalisessa mediassa voi pitää ammatillista blogia, keskustella nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa, ottaa kantaa ja profiloitua asiantuntijaksi. Sosiaalinen media onkin muodostunut yhä useammalle yrittäjälle kaikista keskeisimmäksi markkinointi- ja myyntikanavaksi. Asiantuntijayrittäjän henkilöbrändistä puhuttaessa näkisin kiinnostavimmiksi kanaviksi ammatilliset blogit, Twitterin, LinkedInin ja YouTuben. Lisäksi Suomessa Facebookin rooli myös ammatillisella puolella on edelleen yllättävän vahva. Toisaalta jos mietitään vaikkapa visuaalisen alan yrittäjiä, hyviä kanavia ovat lisäksi myös Instagram ja Pinterest.

Koska itseäni kiinnostaa henkilöbrändäys nimenomaan yrittäjyyden näkökulmasta, pohdin, että omaa tulevaa tutkimustani ajatellen, olisi kiinnostavaa haastatella muutamia hyvin menestyneitä yrittäjiä, jotka ovat erityisen aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Mielenkiintoista olisi kuulla, mitkä ovat tällaisille yrittäjille liiketoiminnan kannalta keskeisimmät kanavat ja kuinka aktiivisuus kyseisissä kanavissa näkyy yrityksen myynnissä. Kuinka paljon ja miten he suunnittelevat omaa some-käyttäytymistään, ja miten he ovat onnistuneet luomaan omat sosiaalisen median verkostonsa? Ja onko mahdollista saada vertailutietoa siitä, menestyykö asiantuntijayrittäjä keskimäärin paremmin, jos hän keskittää energiansa brändin rakentamiseen sosiaalisessa mediassa perinteisten myynti- ja markkinointitoimenpiteiden sijaan? Miten tätä voidaan tutkia ja mitata?

Henkilöbrändi

Vuosina 2010-2011 myin itse työkseni digitaalisen markkinoinnin palveluita yrityksille asiakkuuspäällikön roolissa, ja tärkeimmät työkaluni uusasiakashankintaan olivat tuolloin puhelin ja sähköposti. Näillä työkaluilla menestyin työssäni vallan mainiosti, kalenterini oli täynnä asiakastapaamisia ja kauppa kävi. LinkedIniä en tuolloin käyttänyt aktiivisesti, Twitter-tiliä, saati ammatillista blogia, en omistanut. Tämän jälkeen jäin muutamaksi vuodeksi vaihtamaan vaippoja ja rakentamaan legotorneja, ja hups vain, meinasin tipahtaa kelkasta! Mitä tapahtui siis muutamassa vuodessa?

Jos vielä viisi vuotta sitten asiantuntijayrittäjät tai asiantuntijayritysten myyjät varasivat pari tuntia kalentereistaan viikoittain soittaakseen kylmäpuheluita potentiaalisille asiakkaille, tänä päivänä kenties tuottoisampi keino on käyttää  sama aika oman asiantuntijablogin kirjoittamiseen ja tällä tavoin jakaa tietoa oman yrityksen tarjonnasta sekä osaamisesta blogin ja muiden sosiaalisen median kanavien kautta. Jotain myynnin murroksesta kertoo myös se, että uudet termit, kuten social selling, inbound ja markkinoinnin automaatio, ovat tulleeet BtoB yritysten arkipäivään muutaman vuoden aikana, kun itse rakentelin linnoja ja tunneleita hiekkalaatikolla kaikessa rauhassa.

Rakkaat yrittäjäkollegat ja muut aiheen asiantuntijat, haluan auttaa teitä ja meitä selvittämään nämä kysymykset myynnin murroksesta ja henkilöbrändin vaikutuksista yritysten menestykseen. Olettehan minuun siis yhteydessä, mikäli teillä on hyviä menestystarinoita henkilöbrändäyksestä tai vaikkapa kantapään kautta oppia aiheesta, ehdotuksia tutkimusmenetelmiksi tai mittareiksi. Kiitos jo etukäteen!

– Maria

 

Kuvat:
Unsplash 

Lähteet:
Kortesuo, Katleena 2011. Tee itsestäsi brändi. Jyväskylä: WSOYpro.
Peters, Tom 1997. The Brand Called You, http://www.fastcompany.com/28905/brandcalled-you

You may also like

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *