Mitä yritykset voivat oppia päiväkodeilta ja miksi konfliktit ovat yrityksille tärkeitä?

Maria Sillanpää

Kävin hiljattain esikoispoikani eli 5-vuotiaan vesselin vanhempainillassa. Kyseisessä espoolaisessa päiväkodissa sovelletaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa niin upealla tavalla, että aloin pohdiskella mitä oppeja työelämään ja yrittäjän arkeen voisi kopioida päiväkodista.

Päiväkodin toiminnan keskiössä on lapsi ja hänen mielenkiinnonkohteensa. Tulevan kuukauden aktiviteetit päiväkodissa suunnitellaan aina kolmen vesselin kokouksessa, jossa aikuisella on kirjurin rooli. Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot sekä motivaatio oppia vahvistuu osallisuuden myötä. Oppiminen edellyttää rohkeutta, innostusta, luottamusta ja avoimuutta uutta kohtaan.

Esimerkiksi uudesta toimintamallista nostettiin lasten ideoima keppihevoskilpailu. Kepparikilpailua suunniteltiin lasten kesken (ajattelu, osallisuus), mitalit askarreltiin itse (itsensä ilmaisu, luovuus), rataa suunniteltiin piirtämällä oma rata (ajatusten tuominen esiin piirtämällä), itse keppihevoskilpailu (ryhmässä toimiminen, leikki), palkintojen jako (esiintyminen) sekä kilpailun dokumentointi valokuvien muodossa (tarinankerronta).

Miten päiväkodin käytäntöjä ja kulttuuria voidaan soveltaa yrityksissä?

Tein tämän saman päiväkotien toimintaan liittyvän avauksen myös LinkedInissä ja sain hyviä uusia näkökulmia keskusteluun. Minna Merivalon kommentti aiheesta oli loistava: “Se tekemisen estottomuus olisi eittämättä meidän aikuisten hyvä omaksua lapsilta. Kun on aina tehty niin -mentaliteetti joutaisi useimmiten romukoppaan. Otettaisko vaikka se keppihevoskisa palaverin alkuun pöllyyttämään vanhoja käytänteitä ja ruokkimaan luovuutta? Terveessä, luottamukseen perustuvassa organisaatiossa voisi olla aineksia rakentaa parempaa ja innovatiivisempaa perustaa suoranaisen hulluttelun kautta, mikä puolestaan ruokkii sitoutumista. Tämän ajatuksen toi mieleeni Patrick Lencionin Nordic Business Forumin puheenvuoro.”

Patrick Lencionin puheenvuoroa tämän viikon Nordic Business Forumissa on Merivalon lisäksi hehkuttanut moni muukin.  Patrick Lencioni on tunnettu bisnes-kirjoistaan, joissa on tarinoiden muodossa kerrottuja oppeja. Patrick Lencionin mukaan yrityksen menestyksen kannalta ratkaisevaksi nousevat vaikeasti mitattavat pehmeät asiat, kuten luottamus ihmisten välillä, konfliktit ja jokaisen tiimin jäsenen sitoutuminen yhteisiin tulostavoitteisiin. Luottamus tiimiläisten välillä mahdollistaa sen, että ihmiset uskaltavat asettaa itsensä kritiikin alaisiksi ja näin heidän on mahdollista kehittyä. Kofliktit ovat tärkeitä siksi, että parhaat innovaatiot syntyvät, kun asioita törmäytetään keskenään ja ideoita jatkojalostetaan eri näkökulmista. Tätä näkökulmaa puolsi myös Kirsi Piha eilisessä Talouselämän artikkelissa “Konfliktit vievät firmaa eteenpäin”. Piha muistuttaa, että monessa yrityksessä johtajan osaaminen voi olla joillakin erikoisalueilla hyvinkin vähäistä. “Jos asiantuntijoilla ei ole mahdollisuutta haastaa johtajaa, jäävät asiantuntijuuden monet hyödyt käyttämättä.”

Olen Lencionin ja Pihan kanssa samoilla linjoilla siitä, että konfliktit ja tiimiläisten erilaiset mielipiteet ovat usein lopulta hyvä asia ideoiden jalostumisen kannalta, vaikka ne tietyssä hetkessä voivatkin olla turhauttavia. Avoin, innostava, luottamukseen perustuva ja turhista hierarkioista riisuttu organisaatio tuottaa monipuolisia keskusteluita sekä hedelmällisiä ideoita eteenpäin kehitettäviksi. Tällaisessa ympäristössä toivon saavani työskennellä jatkossakin. Samanlaisia olosuhteita toivon myös lapsilleni nyt siellä päiväkodissa ja myöhemmin työelämässä.

Idearikasta lokakuuta teille kaikille!

-Maria

 

Artikkelikuvan Maria Sillanpäästä otti Nina Röntynen

Continue Reading